Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2010

Θέση εργασίας για την Fair Trade Hellas!

Eπείγουσα προκήρυξη θέσης εργασίας της οργάνωσης Fair Trade Hellas, η οποία ενδιαφέρεται να προσλάβει για πλήρη απασχόληση ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ της οργάνωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μία επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με επισυναπτόμενο το βιογραφικό τους σημείωμα στη διεύθυνση marina@fairtrade.gr έως τις 14/03/10 (στο subject του e-mail να αναγράφεται Program Manager vacancy). Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η περιγραφή της θέσης εργασίας.

 Στοιχεία επικοινωνίας:

Marina Sarli - President
Fair Trade Hellas
Nikis 30 - 10557 Athens - Greece
Tel/Fax: +30 210 3614070
www.fairtrade.gr
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υπεύθυνος Προγραμμάτων
Αναφέρεται στην πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Fair Trade Hellas
ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ο/Η Υπεύθυνος/η Προγραμμάτων έχει την ευθύνη για το γενικό συντονισμό και για την υποβολή προτάσεων για όλα τα εκπαιδευτικά και αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και για τα διεθνή προγράμματα.
Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία
Φιλοξενία
- Εύρεση εθελοντών για το πρόγραμμα της Αθήνας - ∆ημιουργία και κατάθεση αιτήσεων και απολογισμών - mentoring εθελοντών Αθήνας (στήριξη πρακτική και ψυχολογική) - Συντονισμός προγράμματος (μαθήματα γλώσσας, σεμινάρια, ασφάλεια εθελοντών, πρακτικά
ζητήματα που αφορούν το σπίτι, τις διακοπές, τις παροχές και τα οικονομικά των εθελοντών) - Επικοινωνία με το φορέα αποστολής και τις Εθνικές Υπηρεσίες του προγράμματος
Αποστολή (Ευρώπη)
- Εύρεση εθελοντών - Ενημέρωση και εκπαίδευση εθελοντών για το πρόγραμμα - Εύρεση φορέων φιλοξενίας - ∆ημιουργία και κατάθεση αιτήσεων και απολογισμών (αν χρειαστεί) - Επικοινωνία με τον φορέα φιλοξενίας και τις Εθνικές Υπηρεσίες - Στήριξη εθελοντή πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πρόγραμμα
Αποστολή (εκτός Ευρώπης – κατά περίπτωση)
- όλα τα παραπάνω - Εύρεση και εκπαίδευση συνεργαζόμενων οργανώσεων εκτός Ευρώπης - Συντονισμός Ευρωπαϊκών συνεργαζόμενων οργανώσεων - ∆ημιουργία και κατάθεση αιτήσεων σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο - Επικοινωνία με τους φορείς Φιλοξενίας και Αποστολής καθώς και το Executive Agency of
Youth in Action Program
Εκπαιδευτικά προγράμματα
- Κατάθεση προτάσεων χρηματοδότησης για εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με το ∆ιοικητικό Συμβούλιο και με ειδικούς συμβούλους
- ∆ημιουργία ειδικού πακέτου εκπαίδευσης (kit) για σχολεία εντός και εκτός του καταστήματος της οργάνωσης
- ∆ημιουργία ειδικού πακέτου εκπαίδευσης (kit) εθελοντών για την οργάνωση - Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Aναπτυξιακά και διεθνή προγράμματα
- Κατάθεση προτάσεων χρηματοδότησης για εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με το ∆ιοικητικό Συμβούλιο και με ειδικούς συμβουλους
- ∆ιαμόρφωση και παρακολούθηση των οικονομικών – budget monitoring - Υλοποίηση και συντονισμός δράσεων - Κατάθεση απολογισμών - Συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις, ενημερωτικές συναντήσεις και συναντήσεις δημιουργίας επαφών
σε Ελλάδα και Εξωτερικό - ∆ιοργάνωση αντίστοιχων συναντήσεων και σεμιναρίων ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
- Εμπειρία  σεβιωματική και άλλες μορφές άτυπης εκπαίδευσης για παιδιά και ενήλικους - Εμπειρία σε συγγραφή προτάσεων για Ευρωπαϊκά ή Κρατικά προγράμματα ή/και προτάσεων
χορηγίας - Εμπειρία σε σύνταξη  καιπαρακολούθηση προϋπολογισμών - Ταχύτητα στην υλοποίηση των δράσεων,συνολική εποπτεία των προγραμμάτων - Οργανωτικέςικανότητες - Ικανότητα απόδοσης σε εργασιακό περιβάλλον τύπου OpenSpace - Άνεση και αποτελεσματικότητα στην επικοινωνία(γραπτός και προφορικόςλόγος) - Προϋπηρεσίακατάπροτίμησησεαντίστοιχηθέσημηκερδοσκοπικούφορέα - Ικανότητασυνεργασίαςσεομαδικόπεριβάλλον - Ευγένεια,ανοιχτό πνεύμα,κοινωνικότητα - Πολύ καλή γνώση χειρισμού υπολογιστή(MSOffice/Internet/skype) - Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό επίπεδο - ΓνώσηΙταλικώνήΙσπανικώνεπιθυμητή - Επιθυμητόδίπλωμαοδήγησης
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πλήρης απασχόληση Ευέλικτο ωράριο εργασίας Απασχόληση κυρίως στην έδρα της οργάνωσης (Αθήνα) με συχνά ταξίδια εντός και εκτός ΕλλάδαςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...