Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2010

Φαιδώρα...

Εδώ και 4 χρόνια δουλεύω με νέους με νοητική υστέρηση καθώς και με μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες/δυσλεξία. Θεωρώ πως βασικές προϋπόθεσεις για μια δημιουργική εκπαιδευτική συνύπαρξη είναι η πλήρης και ειλικρινής αποδοχή της διαφορετικότητας του μαθητή, η δυνατότητα έκφρασης των ιδιαίτερων αναγκών & επιθυμιών του, καθώς και η κατάκτηση μια βασικής σχέσης εμπιστοσύνης με τον εκπαιδευτή.
http://eidikipaidagwgos.blogspot.com/
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...