Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2010

Ε.Ψ.Α.Μ.Υ (ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ-ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής - Κινητικής Αποκατάστασης και Μέριμνας Υγείας αποτελεί επιστημονικό μη κερδοσκοπικό σωματείο και ιδρύθηκε στην Αθήνα τον Ιούνιο του 2000 από τον κ. Πανέττα Χρήστο που διετέλεσε και πρώτος Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ε.Ψ.Α.Μ.Υ. Ο κ. Πανέττας και άλλοι λειτουργοί της Ψυχικής Υγείας αποτέλεσαν τα ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας που συστάθηκε σε νομικό πρόσωπο (αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία) και εγκρίθηκε το καταστατικό της. Έτσι αναγνωρίστηκε ως Επιστημονικό Σωματείο από το Πρωτοδικείο Αθηνών (απόφαση 2746/2/5/2001).


Η Ε.Ψ.Α.Μ.Υ. βασισμένη στις αρχές της Κοινωνικής - Κοινοτικής Ψυχιατρικής λειτουργεί δύο δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης :

Το Οικοτροφείο ΗΩ που βρίσκεται στην περιοχή του Ασπροπύργου (Σαχτούρη 27Α ) και λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2004 φιλοξενώντας 15 ενοίκους άνδρες και γυναίκες.

Το Οικοτροφείο ΕΡΑΤΩ που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας (Μάρνη 5) και λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2006 φιλοξενώντας 15 ενοίκους.

ΣΚΟΠΟΙ
Οι σκοποί της Εταιρείας είναι καθαρά επιστημονικοί, εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί, κοινωφελείς και δεν έχουν άμεσα ή έμμεσα κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Η Ε.Ψ.Α.Μ.Υ. στοχεύει στην Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση - Αποασυλοποίηση στον Ελλαδικό χώρο. Η έννοια της αποασυλοποίησης αναφέρεται σε μια γενικότερη προσπάθεια ψυχιατρικής μεταρρύθμισης που έχει ξεκινήσει σε όλη την Ευρώπη από την δεκαετία το Α'50, όπου το άτομο με ψυχικές ιδιαιτερότητες αντιμετωπίζεται με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, αναγνωρίζεται το δικαίωμα του ψυχικά αρρώστου να λαμβάνει την περίθαλψη του μέσα στην κοινότητα χωρίς να απομακρύνεται από το κοινωνικό του περιβάλλον και φυσικά με την ενεργή συμμετοχή της κοινότητας. Με αυτό τον τρόπο το άτομο με ψυχικές και νοητικές ιδιαιτερότητες δεν απομονώνεται, δεν περιορίζεται αλλά στο μέτρο των δυνατοτήτων του μετέχει ισότιμα σε όλες τις δραστηριότητες της κοινωνικής ζωής. άλλωστε σύμφωνα με την έννοια της αποασυλοποίησης, τα μέλη που φιλοξενούνται στο Οικοτροφείο είναι άτομα με δυναμικά εξελισσόμενο ψυχισμό. Η προσπάθειά μας ορίζεται ως μια δυναμική διαδικασία μέσω της οποίας τα άτομα με ψυχικές ιδιαιτερότητες θα κερδίσουν το δικαίωμα της ισότιμης μεταχείρισης και όχι ως η απλή μετάβασή τους από ένα χώρο (άσυλο) σε έναν άλλο (ξενώνας / οικοτροφείο). Βασικό θεωρητικό εργαλείο είναι η ανάπτυξη του συναισθηματικού δεσμού. Να μπορέσουμε να πλησιάσουμε αυτά τα άτομα, ώστε να τους δοθεί η ευκαιρία να εκφράσουν προσωπικές επιθυμίες, να διεκδικήσουν τις επιλογές τους, να αναγνωριστούν τα συναισθήματά τους, οι απόψεις τους, οι ιδέες και η γνώμη τους.
Μέσα σε αυτό το θεωρητικό πλαίσιο, λειτουργούν και οι δύο δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης της Ε.Ψ.Α.Μ.Υ. Το προσωπικό των δομών απαρτίζεται από επαγγελματίες ψυχικής υγείας διαφόρων ειδικοτήτων όπως ψυχίατρο, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτή, νοσηλευτές, καθώς και προσωπικό γενικών καθηκόντων που συγκροτούν διεπιστημονικές ομάδες.

Μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης (π.χ. ομάδες ζωγραφικής, χειροτεχνίας και κολάζ, κηπουρική, ομάδα λαϊκής τέχνης (κομπολόι), ομαδικές κατασκευές (π.χ. λαμπάδες), ομάδα μαγειρικής, έξοδοι), καθώς και με συστηματική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αλλά και συνεχής ψυχοθεραπευτική υποστήριξη στοχεύουμε:

Στη βελτίωση των ικανοτήτων των ατόμων μέσω της αύξησης των κοινωνικών τους δεξιοτήτων.

Στη διαρκή βελτίωση της λειτουργικότητας των ατόμων και στην ελαχιστοποίηση των μειονεξιών τους. Στη μείωση του στίγματος και των διακρίσεων.

Στη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας.

Στην Αγωγή Κοινότητας ώστε να μετουσιωθεί σε μια ευρύτερη προσπάθεια ψυχοεκπαίδευσης της Κοινότητας.

Η όλη προσπάθεια δεν γίνεται με τυποποιημένο χαρακτήρα αλλά με την κατάλληλη συναισθηματική επένδυση, ώστε ο κάθε ένοικος να μπορέσει να εκφράσει συναισθήματα, βιώματα και μνήμες. Βασιζόμαστε σε ένα μεθοδευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης που περιλαμβάνει μια αλληλουχία σταδίων που ουσιαστικά αποβλέπει σε μια συνεχιζόμενη εξελικτική διαδικασία. Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις για την επανάκτηση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων δεν αποτελούν απλές ενέργειες, αλλά διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις μέσω των οποίων ο κάθε ένοικος του Οικοτροφείου θα μπορέσει να αποκτήσει την αντίληψη της υπόστασής του. Ενισχύονται εκείνα τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες, ώστε ο κάθε ένοικος να αισθάνεται ξεχωριστό άτομο, να αποκτήσει αυτοεκτίμηση, και συγχρόνως με την ένταξή του στην ομάδα να αντλεί ικανοποίηση, αμοιβές και να διακινείται συναισθηματικά.http://www.epsamy.gr/
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...