Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2009

Τα παιδιά είναι ο καθρέπτης μας.

Τα λόγια είναι περιττά. Tα παιδιά μας βλέπουν και μας μιμούνται.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...