Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2009

TRAFFICKING-Η ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ!

Διεθνική σωματεμπορία είναι η στρατολόγηση, μεταφορά, διακίνηση και εμπορία ανθρώπων.
Οι γυναίκες και τα παιδιά, όντας οι πλέον ευπαθείς ομάδες,
γίνονται συχνά στόχος των σωματεμπόρων που τους οδηγούν στη σεξουαλική δουλεία.
Η προώθηση των γυναικών και των παιδιών στη δουλεία γίνεται με διάφορους τρόπους-παραπλάνηση,
απαγωγή, βιασμό, ξυλοδαρμό και εθισμό στα ναρκωτικά.
Στη διεθνική σωματερμπορία εμφανίζονται ιδιαίτερα ανάγλυφες οι πρακτικές του οργανωμένου εγκλήματος,
ενώ την ευθύνη για τη διατήρηση αυτής της μορφής δουλείας έχει τελικά ο πελάτης.

Πάνω από 17.000 γυναίκες και παιδιά θύματα διεθνικής σωματεμπορίας, βρίσκονται στην Ελλάδα σήμερα.
Τα περισσότερα θύματα προέρχονται από την Ρωσσία, την Ουκρανία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία, τη Βουλγαρία και την Αλβανία.
Τον Οκτώβριο του 2002 ψηφίστηκε ο Νόμος 3064 για την αντιμετώπιση του trafficking.
Ο νόμος θεωρεί τη διεθνική σωματεμπορία έγκλημα και παρέχει προστασία και αρωγή στα θύματα.
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) δημιουργούν ξενώνες στους οποίους θα παρέχεται βοήθεια,
για να αντιμετωπιστούν οι ψυχοκοινωνικές και ιατρικές ανάγκες των θυμάτων και να διευκολυνθεί ο επαναπατρισμός τους.
Το STOPNOW είναι ένα πρόγραμμα κατά της διεθνικής σωματεμπορίας που ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2001
και στοχεύει στην πρόληψη του φαινομένου και στην αρωγή των θυμάτων. Το STOPNOW υποστηρίζει τον εθελοντικό επαναπατρισμό και
την κοινωνική επανένταξη των θυμάτων της διεθνικής σωματεμπορίας καθώς και το σεβασμό της αξιοπρέπειας του ατόμου και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των θυμάτων.
Το πρόγραμμα εστιάζει τη δράση του σε εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, έρευνα, άσκηση πίεσης και συντονισμό δραστηριοτήτων κατά της διεθνικής σωματεμπορίας.
Το STOPNOW χρηματοδοτείται από την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) του Υπουργείου Εξωτερικών
Για περισσότερες πληροφορίες
ΚΕΔΕ - Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη
Συντονίστρια Προγράμματος Ντίνα Βαρδαραμάτου
Διεύθυνση Βας, Σοφίας 124Β, 115 26 Αθήνα
Τηλ. 210-77.57.121
Fax 210-77.51.170
E-mail kedewinpeace@ath.forthnet.gr
Website www.stop-trafficking.org

Υπολογίζεται ότι πάνω από ένα εκατομμύριο άντρες στην Ελλάδα πληρώνουν ετησίως για να έχουν τις υπηρεσίες γυναικών και παιδιών που έχουν πέσει θύματα αυτής της σεξουαλικής βιομηχανίας.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...