Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2009

Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Ιστορική μέρα για το αναπηρικό κίνημα της Ευρώπης αποτελεί η συνεδρίαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης στις 26.11.2009 κατά την οποία επικυρώθηκε η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων με Αναπηρία 
Η επικύρωση συνθήκης που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελεί πρωτοτυπία στην ιστορία της Ε.Ε. και αποτελεί ένα έμπρακτο παράδειγμα για τα κράτη μέλη της να πράξουν το ίδιο σε εθνικό επίπεδο. 
Με την επικύρωση αυτής της σύμβασης τα δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών με αναπηρία τίθενται σε άμεση προτεραιότητα γεγονός που σημαίνει σημαντικές αλλαγές στην πολιτική και νομοθεσία της ΕΕ σ` ότι αφορά τους ανθρώπους με αναπηρίες. Σημαίνει υποχρέωση των συμβαλλόμενων χωρών να αναθεωρήσουν και να προσαρμόσουν τις νομοθεσίες και τις πολιτικές τους στις συνταγές αυτής της Σύμβασης. 
Πέρα από μια σειρά ζητήματα που αφορούν την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση, την απασχόληση, τις υποδομές μέσω αυτής διασφαλίζεται κυρίως για τα άτομα με βαριές και νοητικές αναπηρίες το αναφαίρετο δικαίωμά τους να είναι ισότιμοι πολίτες της χώρας τους και της ΕΕ, να έχουν πλήρη δικαιοπραξία που σημαίνει να είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και να ζουν ανεξάρτητα μέσα στην κοινότητα και όχι σε ειδικές γι` αυτούς διευθετήσεις διαβίωσης.

Η Σύμβαση αυτή από την εφαρμογή της υπογράφηκε απ` όλα τα κράτη/μέλη της ΕΕ και επικυρώθηκε μέχρι στιγμής από 12 χώρες: Αγγλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Δανία, Ισπανία, Ιταλία, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Σουηδία και Τσεχία. Η χώρα μας συγκαταλέγεται σ` αυτές που την έχουν μεν υπογράψει, αλλά δεν επικύρωσαν ούτε αυτήν αλλά ούτε και το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο. 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...